Terug naar het overzicht


De bibliotheek daagt de klas uit om een aantal opdrachten uit te voeren. Nee, dit is niet zo maar een spelletje, dit is bloedserieus! Beide partijen tekenen een heus contract. De inzet bepalen de klas en de bibliotheek samen. De verliezer levert een tegenprestatie, dat is zeker. Welke klas durft de uitdaging met de bibliotheek aan te gaan?

De klas moet tachtig opdrachten uitvoeren die op een poster (A1-formaat) staan. De poster komt uiteraard in de klas te hangen. De kinderen moeten bijvoorbeeld een lijst met 6 boeken maken die door Jacques Vriens zijn geschreven, een rap maken over het onderwerp “lezen” en deze rap opvoeren voor de klas, of een lekker recept maken uit een kinderboek en dit klaarmaken voor de leerkracht...

De opdrachten hebben allemaal te maken met lezen, boeken en schrijvers, variëren van zoekopdrachten tot creatieve activiteiten en kunnen zowel alleen, als in groepjes of met de hele klas uitgevoerd worden. De handleiding staat boordevol suggesties. Het project is ook geschikt om samen met de buitenschoolse opvang uit te voeren.

Groep
Groep 7
Soort
Projecten 4 - 12 jaar
Thema
Lezen, Internet, Mediawijsheid en Bibliotheek
Tarief

Prijs: € 114,-
Prijs binnen dBoS uren: € 50,- en 1,5 dBoS uur


Project Bestellen