Terug naar het overzicht


Het aanvankelijk leesonderwijs, beginnende geletterdheid, is belangrijk voor leerlingen in groep 3 én hun ouders. Veel ouders willen de beginnende geletterdheid van hun kinderen actief ondersteunen. Zij worden graag geïnformeerd over de criteria voor de indeling van AVI-niveaus en mogelijkheden om aanvankelijk en technisch lezen vanuit thuis te ondersteunen. Niet ten aanzien van de didactiek, maar meer vanuit het belang dat ook ouders “meegroeien” met de leesontwikkeling van hun kind.

Wanneer school over voldoende eerste leesboekjes beschikt kan ervoor gekozen worden om alleen de materialen te bestellen. Iedere leerling ontvangt een werkboekje. Ouder en kind maken samen eenvoudige opdrachtjes uit het werkboekje.

De bibliotheek levert ook Voor-Lees-Kampioen-Diploma’s voor iedere leerling.
De leerkracht vormt de verbinding tussen ouder, kind en de bibliotheek en reikt de Voor-Lees-Kampioen-Diploma’s uit.

Bijzonderheden:
• Een kwartier lezen per dag levert 1000 extra woorden per jaar op!
• De collectie wordt samengesteld op basis van je (AVI)wensen. Bespreek deze met de Leesconsulent.
• Combineer dit programma met een bezoek aan de bibliotheek. Informeer naar de mogelijkheden bij de Leesconsulent.

Samenstelling:
• voor iedere leerling een werkboekje;
• voorleesdiploma voor iedere leerling.

Groep
Leerkrachten
Soort
Projecten 4 - 12 jaar
Thema
Lezen, Voorlezen, Leesplezier, Leesbevordering, Ouderbetrokkenheid
Tarief

Project zonder collectie; werkboekjes en diploma 0,85 per leerling.


Project Bestellen