Terug naar het overzicht


Op school is er steeds meer aandacht voor de 21st century skills. Digitale geletterdheid is hiervan een belangrijk onderdeel.

Digitale geletterdheid omvat de competenties: informatievaardigheden, ict, mediawijsheid en computational thinking.

Aan de eerst drie competenties wordt al regelmatig aandacht besteed, maar computational thinking is een lastig begrip. In deze les van een uur snuffelen de leerlingen aan de beginselen van het denken als een computer.

Want wie kan denken als een robot, als een computer, kan deze beter bedienen. Deze les wil het creatief en logisch denken stimuleren en de samenwerking tussen leerlingen bevorderen. Digitale vaardigheden zijn in onze samenleving van grote waarde.

Bijzonderheden:
- De leesconsulent geeft een workshop in de klas
- De leerlingen gaan eerst offline 'programmeren'
- Vervolgens gaan de zij aan de slag met diverse apps waarin deze denkwijze aan de orde komt.

Groep
Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8
Soort
Projecten 4 - 12 jaar
Thema
21st century skills, digitale geletterdheid, computational thinking
Tarief

Prijs: € 89,-
Prijs binnen dBoS uren: € 52,- en 1 dBoS uur


Project Bestellen