Een ouderavond over mediawijsheid.

Tijdens deze ouderavond informeert de Mediacoach over hoe je als opvoeder omgaat met je kind dat technisch heel mediavaardig is, maar inhoudelijk nog niet zo mediawijs! Kinderen zijn immers op steeds jongere leeftijd online en zeker vanaf het moment dat ze kunnen lezen, hebben ouders niet altijd voldoende grip op wat hun kinderen doen op internet.
Thema’s die aan de orde kunnen komen zijn: Sociale Media, Gamen, Mobiele Telefonie, en Internet privacy. In de voorbereiding overlegt de Mediacoach met u of de ouderraad over wenselijke onderwerpen. Natuurlijk kunnen ouders ook concrete vragen of voorbeelden inbrengen naar aanleiding van praktijkvoorbeelden.

Deze avond benadrukt ook hoe leuk het is: Share the Fun!

Bijzonderheden:
• Duur: ca. 1,5 uur
• Benodigdheden: digibord of pc/laptop en beamer met geluid

Groep
Ouders
Soort
Ouderavond
Thema
Ouderavond mediawijsheid
Tarief

156,- plus reiskosten


Project Bestellen