Terug naar het overzicht


Scholen hebben, zeker als zij meedoen met de Bibliotheek op school, een uitgebreide schoolbibliotheek met een aantrekkelijke, actuele collectie. De leescoördinator is meestal verantwoordelijk voor de schoolbibliotheek en wordt daarbij ondersteund door de leesconsulent van de bibliotheek. Het dagelijkse beheer is echter vaak in handen van ouders of andere vrijwilligers. Zij spelen daarmee een belangrijke rol bij het helpen van kinderen en bij het op orde houden van de bibliotheek. Deze training is bedoeld om hen te helpen bij het uitvoeren van deze taken.

De training bestaat uit een bijeenkomst van één dagdeel met een combinatie van theorie, opdrachten en uitwisselen van ervaringen.
Bij de training hoort een reader die ook als naslag gebruikt kan worden.

Groep
Leerkrachten Ouders
Soort
Leerkrachten
Thema
Deskundigheidsbevordering vriijwilligers
Tarief

Prijs: € 128,-
Prijs binnen dBoS uren: € 28,- en 6 dBoS uren


Project Bestellen


Schooljaar 2018-2019 jan - mrt 1 januari 2019 t/m 31 maart 2019 (10 beschikbaar)
Schooljaar 2018-2019 apr -juni 1 april 2019 t/m 30 juni 2019 (10 beschikbaar)

Staat je instelling er niet tussen?
Neem dan contact op met het Jeugdteam.

Let op! Elk project is berekend op één klas. Wil je het project meer dan één keer ontvangen, dan dien je het project nogmaals te bestellen.

Vermeld bij projecten die beschikbaar zijn voor meerdere groepen a.u.b. voor welke groep het bestemd is.