It's up to you: je eigen rol bij cyberpesten.
Zijn wij sociaal met media? De interactieve film It's up to you en bijbehorende les maakt leerlingen bewust van hun eigen houding en invloed op digitaal pesten. Ze komen tijdens het kijken naar een korte film voor keuzemomenten te staan waar ze beslissingen over nemen: worden ze medeplichtig aan het pesten, kiezen ze ervoor actief acties te ondernemen tegen het pestgedrag of negeren ze wat ze zien? Aan de hand van gemaakte keuzes wordt het verhaal vervolgd, waardoor iedere leerling zijn persoonlijke verhaal creëert. Waar het verhaal eindigt, hangt af van de gemaakte keuzes. It's up to you!

Bijzonderheden:
• De Mediacoach bereidt het project voor met de leerkracht.
• De Mediacoach verzorgt een les in de klas.
• Bij voorkeur voor elke leerling een pc met koptelefoon: het effect van individueel starten is groter dan klassikaal.
• Vragen over uitvoering, opbrengsten en tijdsduur? Stel ze aan de Leesconsulent.

Samenstelling:
• De Mediacoach voert een voorbereidend gesprek met de groepsleerkracht.
• De Mediacoach begeleidt het kijken van de film.
• De leerkracht bespreekt de gemaakte keuzes in de groep en begeleidt het opstellen van gedragscodes.
• Verwerkingsbladen voor groepsopdracht.

Groep
Groep 8
Soort
Lezen a la Carte 4 - 12 jaar
Thema
Pesten, Digitaal Pesten, Cyberpesten
Tarief

Prijs: € 109,-
Prijs binnen dBoS uren: € 44,- en 1,5 dBoS uur


Project Bestellen


Periode B 14 januari 2019 t/m 22 maart 2019 (12 beschikbaar)
Periode C 15 april 2019 t/m 28 juni 2019 (12 beschikbaar)

Staat je instelling er niet tussen?
Neem dan contact op met het Jeugdteam.

Let op! Elk project is berekend op één klas. Wil je het project meer dan één keer ontvangen, dan dien je het project nogmaals te bestellen.

Vermeld bij projecten die beschikbaar zijn voor meerdere groepen a.u.b. voor welke groep het bestemd is.