De leidraad voor de geschiedenislessen is de cultuurhistorische canon. Na de geschiedenisles kunnen leerlingen speels doorlezen met het programma TijdZappen. Het leesprogramma neemt je mee terug in de tijd, mee in de tijdmachine.
Met TijdZappen ontvangt de klas een kist met boeken met als thema geschiedenis. Iedere leerling krijgt het grote doe-boek. Het doe-boek staat vol met weetjes, spelletjes, raadsels en grapjes rond de tien tijdvakken. In het doe-boek zijn ook het leespaspoort en een boekenlegger opgenomen. Na een introductie door de leerkracht gaan kinderen lezen in een collectie die door de bibliotheek is samengesteld.
De leerlingen verdienen daarmee stickers voor hun deelnemerspasje en uiteindelijk een oorkonde.

Bijzonderheden:
• Het grote Doe-boek: Een boekje vol weetjes, spelletjes, raadsels en grapjes rond de tien tijdvakken van de canon. Inclusief leespaspoort, teken- en schrijfvel en boekenlegger.
• De website http://www.entoen.nu sluit goed aan.

Samenstelling:
• collectie boeken rondom 10 lemma’s van de cultuurhistorische canon;
• het grote Doe-boek voor iedere leerling;
• handleiding.

Groep
Groep 5
Soort
Projecten 4 - 12 jaar
Thema
Vroeger, Geschiedenis, Canon, Leesplezier
Tarief

Prijs: € 135,-


Project Bestellen