Terug naar het overzicht


Het aanvankelijk leesonderwijs, beginnende geletterdheid, is belangrijk voor leerlingen in groep 3 én hun ouders. Veel ouders willen de beginnende geletterdheid van hun kinderen actief ondersteunen. Zij worden graag geïnformeerd over de criteria voor de indeling van AVI-niveaus en mogelijkheden om aanvankelijk en technisch lezen vanuit thuis te ondersteunen. Niet ten aanzien van de didactiek, maar meer vanuit het belang dat ook ouders “meegroeien” met de leesontwikkeling van hun kind.

De bibliotheek stelt ten behoeve van leerlingen én ouders een collectie eerste leesboekjes samen. Ouder en kind lezen deze boekjes samen. Bij de collectie ontvangt iedere leerling een werkboekje. Ouder en kind maken samen eenvoudige opdrachtjes uit het werkboekje.

Ook levert de bibliotheek Voor-Lees-Kampioen-Diploma’s voor iedere leerling.
De leerkracht vormt de verbinding tussen ouder, kind en de bibliotheek en reikt de Voor-Lees-Kampioen-Diploma’s uit.

Bijzonderheden:
• Een kwartier lezen per dag levert 1000 extra woorden per jaar op!
• De collectie wordt samengesteld op basis van je (AVI)wensen. Bespreek deze met de Leesconsulent.
• Combineer dit programma met een bezoek aan de bibliotheek. Informeer naar de mogelijkheden bij de Leesconsulent.

Samenstelling:
• gevarieerde collectie eerste leesboekjes en prentenboeken;
• voor iedere leerling een werkboekje;
• voorleesdiploma voor iedere leerling.

Groep
Groep 3
Soort
Lezen a la Carte 4 - 12 jaar
Thema
Lezen, Voorlezen, Leesplezier, Leesbevordering, Ouderbetrokkenheid
Tarief

Prijs: € 104,-


Project Bestellen


Periode B 14 januari 2019 t/m 22 maart 2019 (geen beschikbaar)
Periode C 15 april 2019 t/m 28 juni 2019 (1 beschikbaar)

Staat je instelling er niet tussen?
Neem dan contact op met het Jeugdteam.

Let op! Elk project is berekend op één klas. Wil je het project meer dan één keer ontvangen, dan dien je het project nogmaals te bestellen.

Vermeld bij projecten die beschikbaar zijn voor meerdere groepen a.u.b. voor welke groep het bestemd is.